Kontakt

pomoc@bezpecnavina.cz4. 2. 2013

Egoista má malé ...

Je to v nás. Pere se to. Id a Superego. Id chce jíst, spát, čůrat, souložit, zahřát se. Teď hned! A nic jiného. Rozkoš, požitek, uspokojení. To je oč tu běží. Superego mu za to nadává, moralizuje, zakazuje: nesmíš, styď se, to je odporné, fuj! Chce trestat za přirozenost a nic mu není dost dobré. Nic se nesmí dostat ven, na světlo světa, aby nikdo nepřišel na to, co v nás je za divnosti. 


Za všechno musí být ten Idiod v nás potrestán. Už z principu. Ty dva se spolu perou a kdyby bylo jenom na nich, tak se zmítáme od jednoho extrému k druhému. Buďto budeme uspokojovat své obsedantní potřeby, nebo si to sebeukájení budeme vyčítat, až nám naše existence bude připadat zbytečná a marná. Podle toho, která z těch dvou složek naší psýchy zrovna získá navrch. Naštěstí je mezi nimi rozhodčí. Sudí, který není v černobíle pruhované košili a který říká, co je dobré, co zlé, co je pravda a co lež. Spíš mediátor v takové příjemné duhové róbě, který dokáže vyhovět všem a nikoho při tom neurazit. Snaží se ty dva věčné soupeře udobřit. Plánuje činnosti, které vybijí energii Idu způsobem, který ani v nejmenším nerozpálí ani to nejprudérnější Superego. Spojí vnitřní zápas s realitou. Se skutečnými možnostmi. Všichni Supervlci se nažerou a ovčí potřeby Idu zůstanou celé a přitom hezky uspokojené. 
Ego je smírčí princip mezi Idem a Superegem. A dokáže působit nejenom udobřovacím způsobem vůči našemu internímu zápasu, ale i vůči světu okolo nás. Ego funguje na principu reality, identifikuje průnik mezi tím, co je možné, s tím, co chceme a plánuje jak ten průnik co nejlépe využít. Pokud máme Ego oslabené, tak za nás s okolím začnou přímo komunikovat naše dvě, za každou cenu nesmiřitelné, složky. Buďto začneme hyperaktivně konzumovat jídlo, sex, gambling atp., nebo moralizovat, zakazovat a velmi tvrdě hájit svůj prostor a svou pravdu. Je přeci evidentní, že svět je černobílý. Bílé je to, co říkám já! V ideálním případě obojí najednou - moralizování za účelem sobeckého sebeuspokojování.Egoista moralizuje. Moralizováním se snaží zabít zvíře v ostatních. Jasně se vymezit a rozhodně nikdy nepřiznat, že má v sobě stejnou zvířecí bytost o jejíž uspokojení mu jde především. Moralista paralyzuje, umrtvuje tvůrčí ambice ostatních. Kdyby se měly respektovat všechna jeho pravidla, tak by se nedělo nic. Byly bychom dokonale svázáni zákazy. Pokud je někde příliš striktní morální princip, tak se nikdo nehne z místa. To moralistovi vyhovuje, to je jeho cíl. A zvíře v nás ignoruje moralistu, protože mu brání v dosahování jeho cílů. 
Základ naší psychiky tedy tvoří dvě dokonale hloupé bytosti. Jedno podzvíře a druhý moralizující nadčlověk. A Ego? Ego je smírem v konfliktu tvůrčího a revidujícího principu.  Ale za každou cenu se smiřovat, nebo být kompromisním realistou taky není úplně moudré. To nejde. Při věčných kompromisech nedojde k vymezení vlastního prostoru. Převálcují nás Superega ostatních a jejich Idům podlehneme ještě s radostí a prožitkem slasti. Čisté Ego je sebepoškozující Antiegoista. Bezobsažný jedinec. Psychická singularita, do které vše spadne, ale nic z ní nikdy nevyjde. 
Naše moudrost vzniká tedy až spojením našich tří ctnostných hloupostí. Tady by se dalo navázat příběhem o třech Svatoplukových prutech. Ale to vám mé moralizující Superego nechá jako domácí úkol, abyste tady neuspokojovali jenom své potřeby konzumovat a nasměřovali svou energii k vlastní aktivitě. Zafantazírujte si o tom, jak může příběh z české mytologie souviset s Freudovou svatou trojicí.
Abych vás nenechal bez explicitně vyřčené pointy, oné katharse intelektuálního vyvrcholení při vědeckém poznávání světa, dokončím to, co je v titulku naznačeno: 
Egoista má malé Ego!
P.S. A kdo si myslel něco jiného, a já tuším co, je pěkný Idoid. Měl by se nad sebou zamyslet, jestli není sobecky orientovaný pouze na upltaňování svých pudů. To mu důrazně vzkazuje mé Superego. Jestli mi nevěříte, zeptejte se (samozřejmě prosím laskavě) vašeho Kolektivního nevědomí. Končím. Chovám se jak sobí hnusec. Já vím.

1 komentář:

Děkuji Vám za vložení komentáře.

Tomáš Pour