Kontakt

pomoc@bezpecnavina.cz19. 3. 2013

Kristus se nesmál

Podle knihy Já Claudius motivoval Gaius Julius Caesar své vojáky tím, že je před bitvou bavil a rozesmíval. Byl herec. Žádné moralizování záchranou vlasti a strašení osudem jejich žen a dětí, když nezvítězí. Smích, tedy nedobrovolné vydávání zvuku za účelem nakažení smíchem ostatních členů naší skupiny!

Věda si láme hlavu s tím, proč se u lidí vyvinul smích. Jaký má smysl a zda je za ním něco smysluplnějšího, než pouhá romantická představa, že smát se je krásné. Hlasitý smích je výzva ke společné agresi [Platón, Robert Provine, Helga Kotthoff], tedy spíše potvrzení o připojení se ke společné agresi. Ten kdo rozesmívá mobilizuje rozesmívanou skupinu k akci. Smích staví smějícího se do podřízeného postavení vůči tomu, kdo jej rozesmívá a tím se dobrovolně nechává ovládat, protože je to v dané chvíli v jeho zájmu i celé skupiny.

12. 3. 2013

Jak se dělá mlha

Psychično


Populární učebnice psychologie dnešní doby popisuje emoce takto:


Emoce je složitý stav tvořený mnoha složkami, jehož výsledkem je připravenost k určitému chování. 

WTF!? To je skutečná jamalalicha patláma paprťála třetí generace nebo co? 


Nemám k dispozici originální text, abych mohl ověřit, zda se něco neztratilo v překladu, ale tohle je fakt síla. 


Zdroj: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda, Vyd. 3., Portál 2012, str. 463. 

Pro jistotu tuhle větu mají ještě zopakovanou a zvýrazněnou na další stránce v barevném rámečku, takže je to citace vybraná přímo autory, nikoliv něco, co bych vytrhl svévolně z kontextu.