Kontakt

pomoc@bezpecnavina.cz17. 4. 2013

Zvíře mrtvé odsud posudInteligence je schopnost jedince se adaptovat na prostředí. Naše civilizace nám mění prostředí pod rukama a my se na něj sotva stíháme adaptovat. Evoluce už dneska není co bývala. Zaostává, pokulhává. Vzniká rozpor mezi tím, co po nás požaduje okolí (podněty) a našimi vnitřními cíli, potažmo akcemi, kterými na podněty reagujeme. Jsme vystaveni protichůdným tendencím a vzniká v nás napětí, neklid - neuróza. Začínáme se bránit nám přirozenými mechanismy, jako je např. popírání reality a rozvíjí se úzkost, tedy strach z budoucnosti, nebo deprese, tedy strach z minulosti. A není nám známý smysl, proč zrovna reagujeme takovým “negativním” způsobem.

2. 4. 2013

Modrá krev ostrorepa


Lidé, tedy druh Homo Sapiens, se dělí na dva poddruhy, lišící se typem psychické výztuže. Poddruh obratlovití a poddruh hmyzovci.Obratlovití maji kostru uvnitř - páteř. Vně jsou měkcí na dotek. Interakce s nimi je v zásadě příjemná, i když dokaží být občas pevní a neoblomní, tak jak situace právě vyžaduje. Hmyzovci mají vnější kostru - exoskeleton, která podporuje jejich vnitřní orgány a zajišťuje jim ochranu. Na dotek jsou vždy tvrdí a trvá velice dlouho, než se jim jiný reprezentant druhu homo sapiens dostane pod skořápku a zjistí, že se uvnitř skrývá měkký a velmi zranitelný obsah. Mnohem zranitelnější než u obratlovce. Díky své vnější kostře a uspořádání působí na první pohled odstrašujícím dojmem. Mají děsivá kusadla, klepeta a ocasy s jedovým trnem. Jakýkoliv kontakt obratlovce a hmyzu je provázen velkou opatrností ze strany obratlovce. Výsledkem je, že obratlovci se hmyzu úspěšně vyhýbají a snaží se obklopovat pouze dalšími obratlovci. Hmyzu nezbývá nic jiného, než se naopak obklopovat dalšími bezpáteřními jedinci, ale zároveň si od nich udržovat dostatečný odstup jako při tanci škorpiónů, kdy bodnutí je vždy fatální pro obě strany.