Kontakt

pomoc@bezpecnavina.cz31. 1. 2018

Hodné zmrzačení

Když jsem si před chvilkou pustil tohle video, tak jsem si říkal, že o tom mrzačení to je hodně expresivní a že nechci, aby měl kdokoliv pocit, že když použije některou z uvedených frází, tak si automaticky nenávratně poškozuje děti atp. Berte tu expresivnost s rezervou. Jejích cílem je zprostředkovat Vám zavažnost takového jednání, pokud mu je někdo vystavený dlouhodobě a nemá možnost se mu nijak bránit.

15. 1. 2018

Jemnocit aneb definice manipulace

Příroda nás vybavila schopností rozeznávat nefyzicky agresivní jednání. Přirozeně nám takové jednání není příjemné, nicméně některým z nás se v životě stane to, že ztratí schopnost tyto situace rozpoznávat a správně intepretovat. Dnešní video je o tomto fenoménu.

Pokud si vybavujete situaci, kdy jste zažili manipulaci dle definice ve videu, tak se o ní podělte v komentářích.

3. 1. 2018

Jak si takové osoby do života přitahujete

Zažili jste tu fantazii o tom, jak je možné, že zrovna Vám se do života pletou lidé, kteří v něm páchají akorát škodu a Vy s tím nedokážete nic dělat a opakovaně se Vám nedaří jejich destruktivní jednání zastavit?